Projects - Pallourokampos

PALLOUROKAMPOS

THEMATIC PARK REGENERATION
Open European Competition
2012

Honorable Mention

Collaborators: Dimitris Antoniou, Gerasimos Dimitroglou, Panos Leventis, Eleni Katsoufi, Maria Damianou, Giorgos Dimitrakopoulos